Steens Physical har nå ny eier

Altius Gruppen AS tok over Steens Physical fra Ring Chair Tech AS 1. Mai 2020

Vennligst bruk kontakt skjemaet hvis du har spørsmål og vi vil kontakte det så fort det lar seg gjøre.

Produkter

For tiden tilbyr vi Universalbenk og terapi krakker.

Vi vil etter hvert reintrodusere behandlingsbenker, MTT utstyr og rehab utstyr.

Vi jobber med å utvikle og oppgradere produktene og vil gradvis reintrodusere produkter.

Steen Physical

Er en del av
Altius Gruppen AS
Jemlivegen 57
2312 Ottestad
Norge